Såsskål/Såssnipa

Såsskål, silver, London. Benjamin
Preston. 1834-35. Mästare 1825