Snörnål med kedja

Snörnål med kedja. Vriden modell. Gabriel Dahlberg,
Lund. 1845-1893