Currently browsing

Dräktsilver/Allmogesilver - Halslås

Halslås

Halslås med fyra kedjor. Dekor av filigransarbete samt röda, gröna och blå glasfluss. Korsformat hänge med tre hjärtan. Niklas Andersson, Kristianstad. 1811-1843

Halslås

Halslås, Lars Wilhelm Dahlberg,
Lund. 1848-1871. Med fyra kedjor.
Dekor av filigran och röda glasfluss.
Droppformat hänge